Meerschap Paterswolde

Het Paterswoldse meer, de Hoornse plas, het Hoornse meer en het gebied daaromheen wordt beheerd door het Meerschap Paterswolde. In het Meerschap werken de gemeenten Haren, Tynaarlo en Groningen samen aan het beheer. Het Meerschap behartigd voor de 3 samenwerkende gemeenten de belangen op 3 beleidsterreinen.

  • Recreatie.

  • Natuurbescherming.

  • Landschapsverzorging.

Het Meerschap zorgt er voor dat het natuurschoon in stand gehouden wordt of zo mogelijk verbeterd, zij treden handhavend op waar dit nodig is en kunnen zo nodig straffen uitdelen.

Het Meerschap Paterswolde is een Samenwerkingsverband. Deze Samenwerkingsverband is ontstaan door een Gemeenschappelijke Regeling. De gemeenten die in deze Gemeenschappelijke Regeling vertegenwoordigd zijn, dragen een aantal van hun bevoegdheden over aan het Meerschap Paterswolde.

Gemeente Tynaarlo is in de Raadsperiode 2014 – 2018 voorzitter van het Meerschap in de persoon van Wethouder Nina Hofstra.