Leges

Leges zijn een soort belasting die geheven worden op diensten of andere taken, deze belastingen worden door de gemeente geheven.

Leges worden geheven om de taken van de gemeente te kunnen bekostigen, de opbrengst van de leges worden er voor gebruikt om de kwaliteit van de diensten te waarborgen en de kosten met betrekking tot personeel, huisvesting en materiaal te dekken.

De hoogte van de leges mogen niet groter zijn dan de kosten die gemaakt worden, met andere woorden, de gemeente mag geen winst maken door middel van leges.

De Gemeenteraad stelt een leges Verordening vast, in deze Verordening staat de hoogte van de leges vermeld, maar ook op welke wijze en onder welke voorwaarden leges geheven mogen worden.

Een aantal taken waarover leges geheven kunnen worden zijn:

  • Handelingen ten behoeve van het verkrijgen van een Nederlandse identiteitskaart, een reisdocument of rijbewijs;

  • Voor het verkrijgen van een omgevingsvergunning;

  • Voor het verkrijgen van een vergunning voor het organiseren van evenementen of markten.

Degene die bovengenoemde feiten aanvraagt, dient de verschuldigde leges te voldoen aan de gemeente.