ALV 2017 werd gehouden.

Eelde, 23 mei 2017.

Gemeentebelangen hield haar Algemene Ledenvergadering (ALV) van 2017 bij Café G. en A. Boelens te Eelde.

Voorzitter Tineke Terwal-Arends heette alle aanwezigen van harte welkom, waarbij de agenda zonder wijzigingen werd vastgesteld. Er waren geen bijzondere mededelingen en de notulen van de vorige Ledenvergadering konden ieders instemming wegdragen.

Verslag kascommissie.

De Ledenvergadering verleende op advies van de leden van de kascommissie decharge aan de Penningmeester, waarna Penningmeester Wil Paré het één en ander nog toelichtte.

Bestuursverkiezingen:

De heer Jan Brink legt zijn functie als Secretaris neer, aangezien hij uit onze gemeente Tynaarlo vertrokken is en zich heeft gevestigd in Beilen.

Het bestuur hoopt binnenkort een waardige vervanger voor de heer Brink te kunnen installeren.

Verkiezingen 2018.

Er werden deze avond ook reeds concrete plannen gesmeed voor de komende Gemeenteraadsverkiezingen, welke zullen plaatsvinden in 2018.

De details worden na de zomervakantie verder uitgewerkt.

We kunnen u alvast verklappen dat we weer creatief voor de dag zullen gaan komen.

Er werd ook gesproken over de invulling van de kandidatenlijst.

Ik kan u alvast mededelen dat we goede en enthousiaste mensen aan de lijst kunnen toevoegen.

Hierover wordt u op een later tijdstip verder geïnformeerd!

De Fractie van Gemeentebelangen gaf nog een uiteenzetting van hun werkzaamheden van de afgelopen periode.

Onder andere over de verkeerssituatie met betrekking tot de plannen voor het centrum van Eelde.

De Fractie heeft hier vragen over gesteld aan het college.

Wij als Gemeentebelangen zijn van mening dat het College van B&W ten aanzien van de communicatie hierin ernstig tekort is geschoten.

Na de vergadering werd er onder het genot van een glas nog geanimeerd

verder gepraat.