Ledenvergadering najaar 2017 vond plaats.

Eelde, 9 november 2017.

2 Maal per jaar houdt de kiesvereniging van Gemeentebelangen Tynaarlo een Ledenvergadering. Op donderdag 9 november vond de Ledenvergadering van het najaar van 2017 plaats in Café G. en A. Boelens.

Ongeveer 15% van alle leden waren aanwezig tijdens deze vergadering.

Een aantal onderwerpen stonden op de agenda.

Bestuursverkiezing.

De functie van secretaris is gedurende ongeveer een half jaar vacant, de oorzaak hiervan was dat Jan Brink naar buiten de gemeente Tynaarlo is verhuisd.

Het Bestuur van de kiesvereniging is daarom op zoek gegaan naar een geschikte kandidaat om de vrijgevallen positie binnen het Bestuur in te vullen.

Het Bestuur heeft Hilde Kamminga bereid gevonden om zitting te nemen in het bestuur en de taak van secretaris voor haar rekening te nemen.

Tijdens de Ledenvergadering werd Hilde Kamminga als kandidaat bestuurslid voorgesteld. Met applaus werd haar benoeming beklonken.

Lijsttrekker en kieslijst.

Het Bestuur heeft een voorlopige kieslijst opgesteld, deze kieslijst is voorgelegd aan de leden van de kiesvereniging.

Tijdens de vergadering konden de leden bepalen of de kandidaten op de lijst nog op een andere plaats gepositioneerd dienden te worden. Er heeft nagenoeg geen wijziging plaatsgevonden.

Het bestuur heeft een persbericht opgesteld over de kandidatenlijst, door middel van de link hieronder kunt u het persbericht lezen.

Gemeentebelangen Tynaarlo stelt kieslijst vast. (persbericht)

Verkiezingen.

Verder is er ook gesproken over de aanstaande verkiezingen. Er is een campagnecommissie samengesteld. Deze commissie zal de komende tijd regelmatig bij elkaar komen.