Gemeentehuis Paterswolde

In Paterswolde staat het gebouw dat dienst deed als laatste gemeentehuis van gemeente Eelde.

Dit voormalig gemeentehuis staat aan de burgemeester J.G. Legroweg op nummer 200 in Paterswolde.

Hoe kwam het gemeentehuis tot stand?

Het gemeentehuis aan de Legroweg is niet zonder slag of stoot tot stand gekomen.

Op 20 februari 1931 wordt door de gemeenteraad van Eelde het besluit genomen een stuk grond aan te kopen. Dit stuk grond was gelegen tussen de Brinkhovenlaan en de Duinstraat in Paterswolde. Dit stuk grond was bedoeld om het nieuwe gemeentehuis op te bouwen.

Er ontstond echter een behoorlijke strijd tussen de inwoners van Eelde en Paterswolde, dit naar aanleiding van het besluit tot het aankopen van dit stuk grond voor het nieuwe gemeentehuis. De bewoners van Eelde vonden dat het gemeentehuis hoe dan ook in het dorp Eelde diende te blijven.

De nieuwe gemeenteraad vernietigd het aankoopbesluit in november 1931.

In 1937 vindt er op 3 december opnieuw een fel debat plaats in de raadszaal over met name de locatie van het nieuw te bouwen gemeentehuis.

Er komen een aantal suggesties voor een locatie op tafel, een van deze suggesties is om het gemeentehuis te realiseren op een centraal gelegen locatie in de gemeente.

Uiteindelijk wordt er voor de locatie aan de J.G. Legroweg gekozen. De Legroweg is een betonpad dat in 1938 werd aangelegd.

Dit voorstel werd in de gemeenteraad in meerderheid aangenomen. Van de 11 leden in de Raad stemden 4 tegen en 7 voor het voorstel.

Daar was het nog niet mee afgedaan voor de tegenstanders, deze tegenstanders hebben tot aan de Kroon geprobeerd dit besluit te laten vernietigen. Dit is echter niet gelukt.

Realisatie.

In de maand juli van 1938 werd het nieuwe gemeentehuis aanbesteed.

De hoofdaannemer voor het gemeentehuis wordt J. van Ess en zonen dat gevestigd is in Emmen.

De architectuur wordt gerealiseerd door dhr. J. Boelens gevestigd in Assen met medewerking van gemeentearchitect Hendrik Hofstee.

De architectuur van de tuin wordt verricht door tuinarchitect Vroom, gevestigd in de punt.

Het gemeentehuis wordt geopend door Commissaris van de Koningin van provincie Drenthe Mr. Dr. Baron de Vos van Steenwijk. Dit vindt plaats op 8 juni 1939.

Op dat moment was Jan Legro de burgemeester van gemeente Eelde.

Het gebouw deed tot het eind van 1998 dienst als gemeentehuis, daarna werd gemeente Eelde heringedeeld. gemeente Tynaarlo ontstond toen, deze gemeente is samengesteld uit gemeente Eeldegemeente Zuidlaren en gemeente Vries.

Het gebouw aan de burgemeester J.G. Legroweg is aangewezen als Rijksmonument, dit geld ook voor de tuin.

Nijsinghuis

Het Nijsinghuis staat aan de hoofdweg in het centrum van Eelde. Het gebouw is afkomstig uit de 17de eeuw. Buiten de naam Nijsinghuis wordt dit gebouw ook wel betiteld als het Schultenhuis of het voormalig gemeentehuis. Het gebouw is een rijksmonument.

Bewoners.

Familie Alting dat bekend staat als de Schultenfamilie woonde tot ongeveer halverwege de 17de eeuw in dit huis.

In 1806 kocht Warmolt Tonkens het huis. In 1811 werd hij burgemeester van gemeente Eelde.

In 1838 vertrok Tonkens naar Assen, daarna verhuurde hij het huis achtereenvolgens aan Willem van Riesen en Engelke Timmerman. Beide heren waren ook burgemeester van gemeente Eelde.

Gemeentehuis.

In 1893 kocht gemeente Eelde het huis van de familie Tonkens. In de periode van 1896 tot 1939 werd dit huis gebruikt als gemeentehuis.

Vanaf dat moment vergaderde de gemeenteraad dus niet meer in Herberg Hilbrants. Het Nijsinghuis deed dienst als gemeentehuis tot 1939, toen werd Gemeentehuis Paterswolde aan de burgemeester J.G. Legroweg geopend.

Museum.

In 1971 werd het Nijsinghuis voor het symbolisch bedrag van 1 gulden overgedaan aan familie van Groeningen, met als voorwaarde dat het pand volledig gerestaureerd zou worden. Het maakt nu onderdeel uit van museum De Buitenplaats.

Een aantal kunstenaars hebben de wanden en plafonds van schilderingen voorzien.

Burgemeester Willem van Riesen

Willem van Riesen werd op 4 juli 1811 geboren in Scheemda, hij overleed in Kloosterveen op 4 december 1866. Hij is slechts 55 jaar oud geworden.

Burgemeesters. Willem van Riesen bekleedde het ambt van Burgemeester van gemeente Eelde van 1856 tot 1859, hij volgde daarin Warmolt Tonkens op. Hij bekleedde het ambt als burgemeester van Eelde tot 1958, hij werd daarin opgevolgd door Burgemeester Engelke Timmerman. In 1859 werd hij vervolgens benoemd tot Burgemeester van de gemeente Smilde, dit ambt bekleedde hij tot 1866.

Het leven. Willem van Riesen werd geboren in Scheemda als zoon van de schipper Nicolaas van riesen en Klaaske Willems Kerkhoven. Willem nam dienst in het leger en bereikte de rang van Kapitein. In 1853 trouwde Willem van Riesen op 43 jarige leeftijd met Jurina Geertruida Willemina Timmerman. Jurina was geboren in 1813 en overleed in 1871. 2 Jaar nadat hij trouwde, werd hij benoemd tot Burgemeester van gemeente Eelde. Willem bewoonde in Eelde het Nijsinghuis, dat hij huurde van de voormalig Burgemeester Warmolt Tonkens. In 1859 verruilde hij gemeente Eelde voor gemeente Smilde. Hij overleed een paar jaar later op 55 jarige leeftijd.

Burgemeester Warmolt Tonkens

Meester Warmolt Tonkens is geboren op 3 mei 1782 in Assen en overleed op 14 januari 18 65 in Assen, hij is 82 jaar geworden.

Warmolt Tonkens is vanaf 1811 burgemeester geweest van gemeente Eelde, hiermee is hij de eerste Burgemeester van gemeente Eelde die bekend is.

Hij heeft dit in eerste instantie slechts 1 jaar volgehouden, dit duurde tot 1812.

Tonkens werd opgevolgd door Gijsbert Gasinjet.

Later heeft hij nogmaals een burgemeestersperiode vervuld en wel van 1819 tot 1823.

Hierna werd hij opgevolgd door Hendrik Tonkens.

Het leven.

Warmolt Tonkens was een zoon van de Drentse gedeputeerde Joachimus Lunsing Tonkens, die leefde van 1753 tot 1821 en Maria Hellinga. Warmolt werd geboren in het Huis te Westervelde. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en promoveerde aldaar in 1805 .

Warmolt Tonkens vestigde zich als advocaat en procureur in Eelde.

Na de twee periodes als Burgemeester in gemeente Eelde , zette hij zijn carrière voort binnen de rechterlijke macht. Hij werd in 1838 vice president van het provinciaal gerechtshof te assen en van 1858 tot zijn overlijden was hij daar president.

Tonkens was ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw.

Het gezin.

Op 8 juni 1806 trouwde Warmolt Tonkens met Frouwkje Jacobs Heemstra. uit dit huwelijk werden in totaal 9 kinderen geboren, Een van de kleinzoons van Warmolt Tonkens werd naar hem vernoemd. Deze kleinzoon werd later Gouverneur van Suriname. Johannes Tonkens was een broer van Warmolt, deze was de Burgemeester van Norg.

Zijn huis.

Na zijn vertrek naar Assen, verhuurde Tonkens zijn woning als ambtswoning achtereenvolgens aan de volgende Burgemeesters:

In 1893 werd de woning, welke bekend stond als het Nijsinghuis, dor gemeente Eelde gekocht, die het in 1896 verbouwde tot gemeentehuis. Tot 1939 heeft de voormalige woning van Burgemeester Tonkens dienst gedaan als gemeentehuis.

Burgemeester Pieter van Veen

Pieter van Veen is geboren op 1 september 1947. Van Veen is een politicus van VVD huize.

Politieke functies. Pieter van Veen heeft een groot aantal politieke functies bekleed, onderstaand een overzicht van de politieke functies die hij bekleed heeft.  Burgemeester van gemeente Rozendaal, van 1987 tot 1992.  Burgemeester van gemeente Eelde, Hij volgde Burgemeester Gerrit Oostingop in 1992, hij was hier burgemeester tot Eelde opging in de nieuwe gemeente Tynaarlo op 1 januari 1999.  Burgemeester van gemeente Waunsveld, van 1999 tot gemeente Waunsveld fuseerde met gemeente Sutphen op 1 januari 2005.  Waarnemend Burgemeester van gemeente Ruurlo, van 1999 tot 2000.  Waarnemend Burgemeester van gemeente Aalten, in 2005.  Waarnemend Burgemeester van gemeente Epe, in 2006.  Waarnemend Burgemeester van gemeente Raalte, van 2006 tot 2008.  Waarnemend Burgemeester van gemeente Rijssen, van 2009 tot 2010.  Waarnemend Burgemeester van gemeente Haaksbergen, van 22 februari 2011 tot 9 januari 2012.

Onderscheiding. In juli 2014 werd Pieter van Veen geridderd in de Orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Jan-Kees Wiebenga

Meester Jan-Kees Wiebenga heet voluit jan Gerco Cornelis Wiebenga. Jan-Kees Wiebenga is geboren op 6 april 1947 in Haarlem. Wiebenga is een politicus van VVD huize.

Opleiding en studie. Na de basisschool en het gymnasium-B in Eindhoven te hebben gevolgd, verhuisde Wiebenga in 1965 naar Leiden, om aldaar zijn studie Nederlands Recht aan te vangen. Al vroeg tijdens zijn studie raakte Wiebenga geïnteresseerd in de politiek. Gezien zijn aanmelding in 1966 als lid van de VVD. Na zijn voorzitterschap van de Nederlandse Studenten Raad. In 1968 werd hij vice voorzitter van de JOVD, de jongerenafdeling van de VVD en van 1970 tot 1972 Was hij President van de Wereldfederatie Liberale Jongeren. In 1971 was hij lid van de Koninkrijk delegatie naar de Algemene vergadering van de Verenigde Naties. Wiebenga rondde in 1971 zijn studie succesvol af.

Politieke functies. Jan-Kees Wiebenga heeft een groot aantal politieke functies bekleed, onderstaand een overzicht van deze functies.  Lid van de gemeenteraad van Leiden, van 1971 tot 1973.  Burgemeester van gemeente Eelde, van 1973 tot 1982. Hierin volgde hij Bernardus Struben op, na zijn burgemeesterschap werd hij weer opgevolgd door Alexander Tchernoff.  Lid van de eerste kamer der Staten Generaal, van 1977 tot 1982.  Lid van de tweede kamer der Staten Generaal, van 1982 tot 1994.  Lid van het Europees Parlement, van 1994 tot 2001.  Staatsraad Parlement en Politiek biografie, van 2001 tot heden.

Burgemeester Jan Legro

Jan Gerard Legro werd op 23 januari 1876 geboren in Vlagtwedde, hij overleed in Groningen in 1967. Hij is 91 jaar oud geworden.

Het leven. Jan Gerard Legro was van 1899 tot 1900 gemeentesecretaris in gemeente De marne. In 1910 werd hij benoemd tot Burgemeester van de gemeente Oosterhesselen. Vanaf 1929 was hij eerste burger van gemeente Eelde, waarmee hij Johannes Tonkens opvolgd. Gedurende zijn ambtsperiode werd onder meer Groningen Airport Eelde gebouwd. Hij opende het vliegveld op 23 mei 1931. Ook was Legro betrokken bij de bouw van het nieuwe Gemeentehuis in Paterswolde, dat in 1939 werd geopend door de Commissaris van de Koningin de vos van Steenwijk Een jaar nadat het nieuwe gemeentehuis werd geopend, ging Legro met pensioen, hij werd opgevolgd door Hugo Bloemers. De weg langs het nieuwe gemeentehuis en het vliegveld kreeg later de naam Burgemeester J.G. Legroweg.

Burgemeester Johannes Tonkens

Meester Johannes Tonkens is geboren op 29 april 1863 in Westervelde, hij overleed in Eelde op 2 november 1936. Hij is 73 jaar oud geworden.

Het leven.

Johannes Tonkens was een zoon van de burgemeester van Norg, Meester Johannes Tonkens en Henderika Borgesius. Johannes werd geboren in het huis te Westervelde. Hij studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en promoveerde aldaar in 1889.

Johannes Tonkens werd in 1891 benoemd tot Burgemeester van gemeente Zweeloo. In 1895 maakte hij de overstap naar gemeente Eelde, hij volgde Engelke Timmerman op. Hier was hij Burgemeester tot 1929, hij werd daarna opgevolgd door Jan Legro. In 1904 werd Tonkens lid van de Provinciale Staten van Drenthe.

Zijn jongere broers Aaltje Jacob en Egbertus Roelinus werden evenals hun vader Burgemeester van Norg. Johannes Tonkens volgde in 1904 zijn vader op als lid van de Provinciale Staten van Drenthe.

Tonkens trouwde in totaal 2 maal. Op 7 maart 1894 trouwde hij met Rika Uden Masman, een dochter van de predikant Dirk Theodorus Uden Masman. Later trouwde hij op 23 oktober 1899 met Sientje Jensema. Uit het tweede huwelijk werden 3 kinderen geboren.

Burgemeester Hugo Bloemers

Hugo Willibrord Bloemers was geboren op 2 mei 1908 in Borculo, hij overleed in Bilthoven op 24 juni 2001. Hij is 93 jaar oud geworden.

Het leven.

Hugo Willibrord Bloemers was de zoon van Henri Petrus Johannes Bloemers, Burgemeester van Borculo en later van Rheden, Groningen, Assen en Arnhem.

Hugo Bloemers volgde het Gymnasium te Arnhem en studeerde tot 1932 rechten aan de Katholieke universiteit van Nijmegen en de Rijksuniversiteit van Utrecht.

Van 1933 tot 1934 was hij advocaat en Procureur te Amsterdam, waarna hij achtereenvolgens Burgemeester werd van Rode, Assen en Deventer.

Van 1940 tot 1941 was Bloemers burgemeester van gemeente Eelde. Hij volgde Jan Legro op in het ambt. Na zijn korte burgemeesterschap in Eelde werd hij opgevolgd door Bernardus Struben. Van 1957 tot 1973 was Bloemers Commissaris van de Koningin in Gelderland. Verder was hij van 1960 tot 1980 voorzitter van Vereniging Natuurmonumenten.

Onderscheidingen.

Hugo Willibrord Bloemers ontving een aantal onderscheidingen, onderstaand en overzicht van de onderscheidingen die hij ontving.

  • Officier in de orde van Oranje Nassau, ontvangen op 29 april 1956.

  • Ridder in de orde van de Nederlandse leeuw, ontvangen op 29 april 1969.

  • Groot Officier in de orde van Oranje Nassau, ontvangen op 24 mei 1973.

Burgemeester Hendrik Tonkens

Meester Hendrik Tonkens werd geboren op 23 oktober 1793 in Voorwijk bij De wijk, hij overleed op 30 maart 1877 in Peize. Hendrik werd 73 jaar oud.

Meester Hendrik Tonkens bekleedde van 1823 tot 1856 het ambt van Burgemeester van gemeente Eelde. Hij volgde daarin Warmolt Tonkens op in zijn ambt, terwijl hij na zijn burgemeesterschap weer opgevolgd werd door Willem van Riesen.

Het leven.

Hendrik Tonkens was een zoon van het lid van de Loffelijken Etstoel der Landschap Drenthe, Meester Wijncko Tonkens en Maria Vos.

Hendrik studeerde rechten aan de Universiteit van Groningen en promoveerde aldaar in 1818.

Hendrik Tonkens trouwde op 30 november 1826 met de weduwe Catharina Johanna Wilhelmina van Grockman. Zij was gehuwd geweest met Meester Gijsbert Gasinjet, een welgestelde advocaat in Peize die ook het ambt van burgemeester van gemeente Eelde en gemeente Peize had bekleed.

In 1823 werd Meester Hendrik Tonkens benoemd tot Burgemeester van de gemeente Eelde, hij volgde daarbij zijn neef Warmolt Tonkens op. Hendrik bekleedde dit ambt tot 1856. Tevens was Meester Hendrik Tonkens van 1835 tot 1850 lid van de Provinciale staten van Drenthe.

Een andere neef, Johannes Tonkens, was Burgemeester van Norg.

Garde d’honneur.

Hendrik Tonkens was een van de 11 jongemannen uit gegoede kringen die in 1813 ingedeeld werden in de Drentse Garde d’ Honneur in het leger van Napoleon. Hendrik diende zich op 19 mei 1813 te melden bij het kantoor van de prefecture in Groningen met paard of 600 Franc. Op 28 juni 1813 werd zijn detachement in Groningen verzameld en op 30 juni vertrokken zij naar Tours om klaargestoomd te worden voor de krijgsverrichtingen in Duitsland. de Drenten onder leiding van Dubbeld Emsing van der Scheer, later een van de 3 Podagisten namen deel aan de slag bij Leipzig. Daarna nam een deel van hen, waaronder Hendrik Tonkens de benen en vluchtte terug naar Drenthe.

 

Voor een overzicht van alle burgemeesters die gemeente Eelde heeft gehad en overige informatie over deze gemeente klikt u op de link hieronder.

gemeente Eelde

Burgemeester Gijsbert Gasinjet

Meester Gijsbert Karel Ferdinand Gasinjet werd geboren op 19 juni 1789 in Peize, hij overleed op 4 augustus 1825 in dezelfde woonplaats. Gijsbert werd dus slechts 36 jaar oud.

Het leven.

Gijsbert Gasinjet was een zoon van de Advocaat Pieter Gasinjet en Anna Hillegonda Bavinge. Hij studeerde evenals zijn vader rechten aan de Universiteit van Groningen en promoveerde aldaar in 1812. Na zijn afstuderen werd hij Advocaat in Peize. In hetzelfde jaar werd hij benoemd als Burgemeester van zowel gemeente Peize als gemeente Eelde. Hij volgde daarin Warmolt Tonkens op.

Van zijn vader erfde hij in 1819 Huize Woldrust te Peize, hij beëindigde in dat jaar zijn burgemeesterschap in beide gemeenten en zette zijn praktijk als Advocaat weer voort. Hij werd in het ambt van burgemeester ook weer opgevolgd door Warmolt Tonkens.

In 1819 trouwde hij met Catharina Johanna Wilhelmina van Grockman.

Na zijn overlijden in 1825 hertrouwde zijn weduwe in 1826 met Hendrik Tonkens, die op dat moment burgemeester van gemeente Eelde was.

Huize Woldrust.

Huize Woldrust of ook wel Huize Woudrust genoemd, was een door Pieter Gasinjet tot herenhuis verbouwde boerderij met bijbehorende tuin, appelhoven, laan en pleinen. Na het overlijden van de weduwe van Gijsbert Carel Ferdinand Gasinjet in 1836 kwam haar tweede echtgenoot Hendrik Tonkens samen met zijn stiefzoon Lodewijk Carel Ferdinand Gasinjet in het bezit van dit landgoed in Peize. In 1840 nam Tonkens het aandeel van zijn stiefzoon over en liet in 1846 een nieuw landhuis Woldrust bouwen. Tonkens raakte echter in de financiële problemen, hierdoor werden zijn bezittingen in 1867 in het openbaar verkocht.

 

Voor een overzicht van alle burgemeesters die gemeente Eelde heeft gehad en overige informatie over deze gemeente klikt u op de link hieronder.

gemeente Eelde

Burgemeester Gerrit Oosting

Gerrit Oosting werd geboren op 12 april 1941 in Zwartemeer, hij overleed in Oldenzaal op 15 november 2012. Hij is 71 jaar oud geworden.

Oosting was een politicus van PvdA huize.

Politieke functies.

Gerrit Oosting heeft een aantal politieke functies bekleed, hieronder een overzicht van deze politieke functies.

  • Wethouder van gemeente Oldenzaal, van 1978 tot 1987.

  • Burgemeester van gemeente Gieten, van 1987 tot 1997.

  • Waarnemend Burgemeester van  gemeente Eelde, van 1991 tot 1992. Daarin nam hij waar voor Alexander Tchernoff. Hij werd na zijn waarnemend burgemeesterschap opgevolgd door Pieter van Veen.

  • Waarnemend Burgemeester van gemeente Ambt Delden, van 1998 tot 2001.

  • Waarnemend Burgemeester van Vlagtwedde, in 2009.

Het leven.

Gerrit Oosting begon zijn carrière als leraar in het onderwijs in de plaats Oldenzaal in provincie Overijssel. In 1978 legde hij zijn onderwijsfunctie neer, in plaats hiervan koos hij voor een politieke carrière, hij werd toen in deze plaats wethouder voor de Partij van de Arbeid.

 

Voor een overzicht van alle burgemeesters die gemeente Eelde heeft gehad en overige informatie over deze gemeente klikt u op de link hieronder.

gemeente Eelde

Burgemeester Engelke Timmerman

Engelke Johannes Anthonie Timmerman werd geboren op 19 mei 1805 in Roden, hij overleed in Eelde op 24 maart 1896. Hij is 92 jaar oud geworden.

Het leven.

Engelke Timmerman was een zoon van de militair Christian Willem Timmerman en Jurina Geertruide van Sidenborg. Evenals zijn broer Jan Gerard Martinus, die Burgemeester van Peize was, vervulde hij voorafgaande aan zijn Burgemeesterschap een militaire loopbaan. Engelke nam in 1832 deel aan de belegering van de Citadel van Antwerpen.

Op 12 juni 1838 trouwde Timmerman in Woudrichem met de in Ermelo geboren Magthilda arntzen, dochter van de predikant Gerhardus Hermanus arntzen en Gezina Johanna Christina van Rhede.

Burgemeester.

In 1860 werd hij op 55 jarige leeftijd benoemd tot Burgemeester van gemeente Eelde. Daarin volgde hij Willem van Riesen op.

Hij bezat toen de rang van kapitein in het leger. Voor zijn deelname aan de gevechtshandelingen bij Antwerpen werd hij in1882 als gepensioneerd Kapitein bevorderd tot Majoor. Timmerman vervulde het burgemeesterschap tot op hoge leeftijd. In augustus 1895 werd hem, op zijn verzoek, eervol ontslag verleend als burgemeester van Eelde. Hij was op dat moment 90 jaar.

Timmerman werd opgevolgd door Jan-Kees Wiebenga. Nog geen jaar later overleed Timmerman in maart 1896 aldaar.

Tijdens zijn burgemeesterschap woonde hij in het Nijsinghuis, dit gebouw werd later als gemeentehuis gebruikt. Timmerman woonde hier tot aan zijn overlijden.

 

Burgemeester Bernardus Struben

Meester Bernardus Struben werd geboren op 16 mei 1908 in Meppel, hij overleed in Haren op 26 juni 1993. Hij is 85 jaar oud geworden.

Het leven.

Bernardus Struben studeerde rechten.

Hij was in de eerste jaren van de tweede wereldoorlog leider van de distributiedienst in de gemeente de wijk.

Per 15 mei 1941 werd hij benoemd tot Burgemeester van gemeente Eelde. Hij volgde daarin Hugo Bloemers op.

Bij besluit van de commissaris-generaal voor bestuur en justitie werd hij op 14 mei 1943 ontslagen en vervangen door NSB Burgemeester Dijkstra. Struben dook vervolgens onder. Na de oorlog keerde Meester Struben terug in gemeente Eelde, waar hij van 1 december 1945 tot 1 juni 1973 opnieuw Burgemeester was. Hierna werd hij opgevolgd door Jan-Kees Wiebenga.

Struben was betrokken bij de totstandkoming van het eerste Bloemencorso in Eelde in 1957. In 1968 werd hij benoemd tot Ridder van Oranje Nassau.

Nevenfuncties.

Struben had een aantal nevenfuncties, hij was onder andere Voorzitter van de Burgemeesterskring Noord-Drenthe, Commissaris van de GSD busdienst en lid van de Raad van bestuur van Groningen Airport Eelde.

Na pensioen.

Na zijn pensionnering vestigde hij zich met zijn vrouw in Haren. In 1974 werd hij benoemd tot ereburger van Eelde.

 

Voor een overzicht van alle burgemeesters die gemeente Eelde heeft gehad en overige informatie over deze gemeente klikt u op de link hieronder.

gemeente Eelde

Burgemeester Alexander Tchernoff

Alexander Tchernoff is op 14 januari 1942 geboren in Nederlands Indië.

Het leven.

De vader van Tchernoff is afkomstig uit de Oekraïne, en studeerde tropische landbouw aan de Landbouw Hogeschool in Wageningen, waarna hij in Nederlands Indië ging werken.

De moeder van Tchernoff is afkomstig uit Engeland, zij had Russische voorouders.

Alexander Tchernoff is in 1967aan de Rijks Universiteit in Leiden afgestudeerd in de rechten, daarna ging hij werken als beleidsambtenaar op het Ministerie van Binnenlandse zaken.

Burgemeester.

In 1983 werd Tchernoff benoemd tot Burgemeester van gemeente Eelde. Daarin volgde hij Jan-Kees Wiebenga op.

8 Jaar later werd Tchernoff opgevolgd door Gerrit Oosting, Tchernoff maakte de overstap als Burgemeester naar de gemeente De bilt, hier bleef hij aan als Burgemeester tot hij in januari 2007 met pensioen ging.

 

Voor een overzicht van alle burgemeesters die gemeente Eelde heeft gehad en overige informatie over deze gemeente klikt u op de link hieronder.

gemeente Eelde

Hilde Kamminga (Raadslid)

Mijn naam is Hilde Kamminga, sinds 27 maart ben ik namens Gemeentebelangen raadslid, in de mooie gemeente Tynaarlo.

Het raadslidmaatschap had ik zeker nog niet verwacht, des te meer energie geeft me dit nu er zoveel mensen vertrouwen in mij hebben uitgesproken.

Doordat ik nieuw in de politiek ben en nog niet al te oud, denk ik dat ik meer open naar de vraagstukken kan kijken en dit op een andere manier kan relativeren. Daarnaast wil ik graag jongeren en jong volwassenen enthousiast maken voor de politiek, laten zien dat ook jonge mensen dit kunnen. De lokale politiek maken tot iets van iedereen.

Door mijn werk in de zorg en het zijn van mantelzorger kom ik veel met het sociale domein in aanraking. Nadat in 2015 de zorg vanuit Den Haag is overgeheveld naar de gemeente is er veel veranderd. Er gaan veel dingen goed, waaronder de sociale teams, hiervan moeten we zorgen dat dit goed blijft gaan. Ik zal mijn ogen en oren openhouden voor de dingen die minder goed gaan of waar nog verbeteringen in te halen zijn.

Dit is mijn eerste termijn als raadslid, een periode waarin ik veel dingen zal moeten bijleren en mezelf kan ontwikkelen. Om dit zo goed mogelijk te doen hoor ik ook graag vanuit jou, de inwoner van Tynaarlo, waar de verbeteringen binnen de gemeente ligt, maar ook zeker wat er al wel goed gaat.

Ik hoop een ieders vertrouwen in mij waar te kunnen maken en een stem te zijn voor jong en oud, om de brug tussen de politiek en de inwoners zo klein mogelijk te maken.