Zuidlaarder markt

In Zuidlaren wordt ieder jaar een paardenmarkt georganiseerd op de derde dinsdag van oktober. Dit fenomeen vindt al vele jaren plaats. De eerste Zuidlaarder markt werd naar alle waarschijnlijkheid georganiseerd in 1200, maar hoogstwaarschijnlijk vond de eerste paardenmarkt daar nog veel eerder plaats, vermoedelijk al wel in het jaar 1000.

De Monniken van het klooster van Aduard trokken al in de jaren 1000 te paard naar Zuidlaren om hun pacht te innen en hun zaken te doen.

Het eerste verhaal dat bewaard is gebleven is de overval op de markt in 1232. In dat jaar belegerden de Drenten en Fivelingoërs de stad Groningen, maar de stadjers deden een uitval en achtervolgden de belegeraars tot Zuidlaren, waar het toen juist markt was.

De bezoekers en handelaren van de markt sloegen op de vlucht en lieten hun hele hebben en houden achter. De belegraars plunderden het hele dorp en staken zelfs de kerk in brand, welke in vlammen op ging.

Het jaar 1200 wordt dus officieel aangehouden als oprichtingsjaar van deze wijd en zijd bekende markt. In 2016 zal de 816de Zuidlaarder markt gehouden worden.

Kermis.

Buiten de paardenmarkt staat er ook jaarlijks een kermis in Zuidlaren. De kermis wordt ieder jaar geopend op de vrijdag voorafgaand aan de paardenmarkt.

De kermis is jaarlijks gesitueerd op de grote Brink in het centrum van Zuidlaren.

De warenmarkt.

De traditionele paardenmarkt wordt omlijst door de warenmarkt. De warenmarkt heeft een lengte van ongeveer 4,2 kilometer.

Op de warenmarkt worden over het algemeen uitsluitend ambulante verkopers toegelaten. Ambulante verkopers zijn verkopers die geen vast winkelpand hebben, maar steeds op verschillende markten hun waar aan de man brengen.

Jaarlijks bezoeken ongeveer 150.000 mensen de waren- en paardenmarkt in Zuidlaren.