Tijdelijke huisvesting bibliotheek Eelde

Vries, 11 mei 2021

Tijdens de raadsvergadering van 11 mei 2021 werd er gedebatteerd over de voorlopige verhuizing van de bibliotheek te Eelde. Hiervoor werd aan de gemeenteraad gevraagd een budget van €130.000 beschikbaar te stellen om het pand aan de Schoollaan te verbouwen en gereed te maken voor de komst van de bibliotheek.

Lees meer: Tijdelijke huisvesting bibliotheek Eelde

Gemeenteraad content met uitkomst rekenkameronderzoek doorwerking aanbevelingen 2014-2020

Vries 11 mei 2021

De Rekenkamercommissie Tynaarlo is nagegaan in hoeverre de aanbevelingen van de 10 onderzoeken die men in de periode 2014 t/m 2020 heeft uitgevoerd door de Gemeente er hand zijn genomen.

Lees meer: Gemeenteraad content met uitkomst rekenkameronderzoek doorwerking aanbevelingen 2014-2020

Gemeenteraad benoemt nieuwe wethouder

Vries 11 mei 2021

Zoals, voor iedereen die de gemeentepolitiek van Tynaarlo een beetje volgt of regionale bladen leest, als bekend verondersteld mag worden, heeft Hans de Graaf (CU) ontslag genomen als wethouder financiën van Tynaarlo. Dit in verband met het aanvaarden van een functie bij de gemeente Emmen.

Lees meer: Gemeenteraad benoemt nieuwe wethouder

Paterswolde krijgt definitief een AZC

Vries, 13 April 2021

Dinsdag 13 april 2021 moest definitief besloten worden over de tijdelijke huisvesting van asielzoekers in de voormalige Bladergroenschool te Paterswolde. De raad had het er ogenschijnlijk maar druk mee. Er werden vooraf maar liefst één amendement en vier moties ingediend.

Lees meer: Paterswolde krijgt definitief een AZC

Sociale raadsvrouw Tynaarlo

Vries, 13 april 2021

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 april 2021 werd er gesproken over de sociale raadsvrouw.

Binnen de raadswerkgroep voor het sociaal domein was er reeds uitvoerig gesproken over de aanstelling van de sociale raadsvrouw.

Lees meer: Sociale raadsvrouw Tynaarlo

Gemeenteraad bespreekt Opvang Asielzoekers Paterswolde

Vries 30 maart 2021

Voor de Raadsvergadering van 30 maart stond het verzoek van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor de vestiging van een Asielzoekerscentrum te Paterswolde op de bespreek agenda. Aan de Raad wordt gevraagd om in te stemmen met de bestuursovereenkomst die de Gemeente en het COA hebben afgesloten.

Lees meer: Gemeenteraad bespreekt Opvang Asielzoekers Paterswolde

Straten in Tynaarlo vaker naar vrouwen noemen

Vries, 16 maart 2021.

Tijdens de raadsvergadering van 16 maart 2021 werd een motie vreemd aan de agenda ingediend omtrent het noemen van straten naar vrouwen die iets hebben betekent.

Lees meer: Straten in Tynaarlo vaker naar vrouwen noemen

Kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld

Vries, 16 maart 2021.

Tijdens de raadsvergadering van 16 maart 2021 heeft de raad van Tynaarlo een besluit genomen over de kaderbrieven van de gemeenschappelijke regelingen.

Gemeente Tynaarlo zit in verschillende gemeenschappelijke regelingen in de provincie Drenthe.

Lees meer: Kaderbrieven Gemeenschappelijke Regelingen vastgesteld

Gemeentebelangen stelt vragen omtrent asielzoekerscentrum Bladergroenschool Paterswolde

Vries, 16 maart 2021.

Tijdens het vragenrecht heeft Gemeentebelangen in de raadsvergadering van 16 maart 2021 vragen gesteld over de informatievoorziening richting omwonenden met betrekking tot de mogelijke komst van een 200 tal asielzoekers in de Bladergroenschool te Paterswolde.

Lees meer: Gemeentebelangen stelt vragen omtrent asielzoekerscentrum Bladergroenschool Paterswolde