Armoedegelden, rapportage van 2015 en verdeling voor 2017.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering stond het agendapunt met betrekking tot de rapportage van de armoedegelden van 2015 en het voorstel voor de verdeling van de armoedegelden voor 2017 op het bespreekgedeelte van de agenda.

Gevraagd besluit.

  1. De rapportage “Armoedegelden 2014 – 2015” vaststellen.

  2. De armoedegelden voor het jaar 2017 ad. €85.000 conform het verdeelvoorstel besteden.

De behandeling.

Raadslid Jarko Weering heeft dit agendapunt behandeld. Weering gaf het volgende aan.

Er wordt voorgesteld voor het Jeugd Sport Fonds voor 2017 een budget van €16.000 beschikbaar te stellen, terwijl er door het Fonds een budget van €32.000 gevraagd werd. Dit bevreemd Gemeentebelangen ten eerste.

Als we kijken naar het aantal deelnemende kinderen in 2015 en dit projecteren op het budget, dan houdt dit in dat er per kind een budget van €156 beschikbaar is.

Als je dan naar het lidmaatschap van een voetbalvereniging kijkt, dan bedraagt dit rond de €150. Dat houdt in dat er geen budget overblijft voor schoenen of kleding voor de sport, terwijl hiervoor wel een aanvraag ingediend kan worden bij het Sportfonds.

De Ridderlijke Duitse Orde RDO) heeft voor 3 jaar een budget van €6000 per jaar beschikbaar gesteld voor gemeente Tynaarlo. Dat brengt het totaal budget op €22.000.

In 2016 zijn er inmiddels 116 kinderen die gebruik hebben gemaakt van het Jeugd Sportfonds, Dat houdt in dat er nu €190 per kind beschikbaar is.

Er is dus een bijdrage vanuit het Rijk of de Provincie nodig om voldoende budget te hebben voor het fonds. Gemeentebelangen is van mening dat de verdeling anders zou moeten, aangezien er bij bijvoorbeeld het Jeugd Cultuurfonds €500 beschikbaar is per kind.

Besluit.

Tijdens de Raadsvergadering van 22 november is over dit agendapunt geen besluit genomen, het besluit wordt genomen op dinsdag 6 december.