Huisvesting Onderwijs Tynaarlo.

Vries, 17 januari 2017.

Tijdens de Raadsvergadering van gemeente Tynaarlo stond het punt met betrekking tot de verordening voor de voorzieningen van de huisvesting van het onderwijs in Tynaarlo op de agenda.

Vanwege aangepaste wet- en regelgeving heeft de gemeente per 1 januari 2015 niet langer de zorgplicht voor aanpassing en onderhoud van schoolgebouwen voor het primair onderwijs. Primair onderwijs zijn de basisscholen. Deze verantwoordelijkheid ligt vanaf dat moment bij het bevoegd gezag van de betreffende school. Het bevoegd gezag is de Directie van de school.

Door deze wijziging op de wet- en regelgeving, dient de Verordening aangepast te worden. Daarbij is verder gekeken of de Verordening ook op andere vlakken gewijzigd kon worden.

Dit punt heeft ook op de agenda van de raadsvergadering van 20 december 2016 gestaan. Tijdens die vergadering was het een bespreekpunt. Tijdens de Raadsvergadering van 20 december 2016 had Gemeentebelangen geen woordvoering, we konden ons wel vinden in het voorstel.

Tijdens de Raadsvergadering van 17 januari 2017 was het een besluitpunt.

Gevraagd besluit.

  1. De verordening “voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tynaarlo” van 28 november 2006 intrekken en de verordening “Voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Tynaarlo 2017” vaststellen.

  2. Schoolbesturen de mogelijkheid geven om, indien het gebouw nog geen 40 jaar oud is, in gesprek te gaan met de gemeente over bijdrage in de kosten voor aanpassen van het gebouw.

  3. De regeling “flexibele regeling medegebruik” intrekken.

  4. De regeling “Verruiming spoedprocedure” intrekken.

Het besluit.

Er zijn geen moties of amendementen voor dit agendapunt ingediend.

Gemeentebelangen is akkoord gegaan met dit agendapunt.

De Raad heeft unaniem ingestemd met het gevraagd besluit.