supermarkt Ter Borch, GB diende samen met LT een motie in.

Vries, 21 maart 2017.

Al geruime tijd heerst er in de wijk Ter Borch grote onrust over de komst van een megasupermarkt in de wijk. Bewoners van de wijk zijn er in grote meerderheid tegen. Ook de ondernemers in Eelde – Paterswolde hebben zich tegen de plannen gekeerd.

Toch gaan de projectontwikkelaars en het College van B&W door met de planontwikkeling.

Vanaf het eerste uur is Gemeentebelangen ook faliekant tegen de komst van de supermarkt.

De motie.

Leefbaar Tynaarlo en Gemeentebelangen hebben daarom gezamenlijk een motie ingediend.

De strekking van de motie was om het college op te dragen om:

-        Alle planologische ontwikkelingen ten behoeve van de bouw van een supermarkt in Ter Borch stop te zetten;

-        Stappen te zetten richting de bestaande bestemming voor woningbouw.

De motie werd niet gesteund door de VVD, D66, PvdA, CDA en CU, alleen GroenLinks steunde het voorstel met Gemeentebelangen en Leefbaar. Daarmee is het met 7 tegen 15 afgestemd. Wethouder Hofstra sprak zelfs van onbehoorlijk bestuur als het voorstel werd aangenomen.

Onbegrijpelijk naar onze mening, immers:

-        De inwoners willen in grote meerderheid deze supermarkt niet;

-        De ondernemers in Eelde – Paterswolde willen het niet;

-        In de oorspronkelijke plannen was geen sprake van een mega super;

-        Kopers van huizen en percelen hebben bewust voor een wijk zonder mega super gekozen;

-        Een mega super zal de verkeersdruk sterk doen toenemen;

En zo zijn er nog wel een aantal argumenten aan te voeren.

Onbehoorlijk bestuur?

Wat de opmerking van Wethouder Hofstra over onbehoorlijk bestuur richting de initiatiefnemers aangaat het volgende.

Hiermee geeft zij aan lak te hebben aan het democratisch proces wat loopt als het tegen de supermarkt stemmen van onbehoorlijk bestuur zou getuigen.

Je kunt je trouwens afvragen of het wel van behoorlijk bestuur getuigt als je gewoon doorgaat met de planontwikkeling en de ontwikkelaar op kosten jaagt als je tegen de realisatie zelf bent. Indirect hebben het College en de VVD, D66, PvdA, CDA en CU daarmee dus nu al ingestemd met de megasupermarkt.