Brug Taarlosediepp Osdijk kan vernieuwd.

Vries, 21 maart 2017.

In Taarlo , over het Taarlose diep ligt een brug. Als je over de Osdijk rijdt, dan kom je deze brug tegen.

De brug is aan vervanging toe, daarom werd er om een krediet gevraagd.

Gevraagd besluit.

  1. Instemmen met het ter beschikking stellen van een krediet van € 136.400,- (excl. BTW) met economisch nut voor het vervangen van de brug in de Osdijk te Taarlo;

  2. Instemmen met de in dit voorstel aangegeven dekking;

  3. Instemmen met bijgevoegde begrotingswijziging.

Toelichting.

De brug over het Taarlose diep in de Osdijk in Taarlo is in een te slechte staat om nog gebruikt te kunnen worden. Deze houten brug is bijna 50 jaar oud. De afgelopen 10 jaar is er meerdere malen onderhoud aan de brug gepleegd.

Er heeft een schouw voor de brug plaatsgevonden, naar aanleiding hiervan is gebleken dat er onderhoud plaats dient te vinden. Tijdens aanvullend technisch onderzoek ten behoeve van de te verrichten reparatie werkzaamheden, is gebleken dat de technische staat van de brug nog slechter was dan leek naar aanleiding van de schouw.

Herstelkosten wegen niet op tegen de nog te verwachten levensduur van de brug.

Door de huidige staat van de brug is er een verbod voor het passeren van vrachtverkeer en tractoren opgelegd.

Besluit.

Gemeentebelangen kan uiteraard instemmen met dit gevraagd voorstel.

De Gemeenteraad ging met algehele stemmen (unaniem) akkoord met het gevraagd besluit.