Paardenmarkten Zuidlaren, verordening 2017 vastgesteld.

Vries, 20 juni 2017.

Op het akkoord gedeelte van de agenda van de Raadsvergadering stond het punt met betrekking tot de evaluatie van de Zuidlaarder markt van 2016 en het vaststellen van de verordening op de paardenmarkten van Zuidlaren 2017.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 juni 2017 is er reeds gesproken over dit agendapunt, de Gemeenteraad diende nog een besluit te nemen over het voorstel van het College van B&W aan de Raad.

Gevraagd besluit.

  1. Kennisnemen van de evaluatie van de Zuidlaardermarkt 2016;

  2. Vaststellen van de Verordening op de Paardenmarkten gemeente Tynaarlo 2017.

Toelichting.

Tijdens de Gemeenteraadsvergadering van dinsdag 6 juni 2017 heeft de Raad gesproken over de evaluatie van de Zuidlaarder markt van 2016. In de evaluatie stonden een aantal verbeterpunten opgenomen waar de organisatie van de paardenmarkten en de Zuidlaardermarkt mee aan de slag wil gaan.

Over de behandeling van het agendapunt schreef Gemeentebelangen reeds in het artikel .

Behandeling.

Op 6 juni 2017 heeft de fractie van Gemeentebelangen reeds aangegeven dat zij blij was met de verbeterpunten, welke vermeld stonden in de evaluatie en welke opgenomen staan in de nieuwe aangepaste verordening.

De fractie van Gemeentebelangen kon dan ook instemmen met het voorstel van het College van B en W.

Tijdens de stemming waren uitsluitend de fractieleden van GroenLinks tegen het voorstel, met 19 stemmen voor en 3 stemmen tegen werd het agendapunt aangenomen.