Accommodatie dorp Tynaarlo.

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van dinsdag 10 februari jl is het punt “Uitkomsten van het onderzoek naar een nieuwe accommodatie voor Tynaarlo aan Loopstukken II" besproken.

De haalbaarheid is onderzocht om de sportvelden, de school Het Oelebred, de gymzaal en het dorpshuis op locatie Loopstukken II in Tynaarlo te situeren.  Het College heeft naar aanleiding van dit onderzoek geconcludeerd dat in deze financieel zware tijd het niet haalbaar is alles te situeren op Loopstukken II.

Daardoor zouden de gebruikers op de huidige locatie blijven.

 

Gemeentebelangen Tynaarlo heeft met een aantal gebruikers gesproken en kennis genomen van het standpunt van de Vereniging Dorpsbelangen, zoals ingesproken door de Voorzitter de heer Rona tijdens de Raadsvergadering.

Het algemeen geluid dat Gemeentebelangen hoorde was, het heeft al veel te lang geduurd, we willen graag beginnen met bouwen, verbouwen en dergelijke.

Wij waren daarom ook van mening dat de huidige locaties van de accommodaties goed voldeden, dit onderschreven de gebruikers zelf ook.

 

De coalitie was niet tevreden met het onderzoek, zij willen er nog maar weer eens een onderzoek tegenaan gooien, dat dit wel weer vertragend zou kunnen werken waren ze totaal niet gevoelig voor.

De VVD liep voorop met het roepen van nog een nieuw onderzoek te laten uitvoeren. de rest van de coalitie liep hier als makke schapen achteraan. Ook Leefbaar Tynaarlo schaarde zich hier achter.

Volgens een aantal coalitiepartijen was de nieuwbouw op de locatie Loopstukken 2 goedkoper dan bouwen op de huidige locaties, Zij baseerden deze conclusie op een berekening van de VVD. Gemeentebelangen heeft daarbij duidelijk aangegeven dat in deze berekening allerlei zaken weg zijn gelaten, op deze manier kun je natuurlijk altijd goedkoper berekenen.

Uiteindelijk wilde een meerderheid van de gemeenteraad opnieuw een onderzoek uit laten voeren door een externe partij. Over de dekking van de kosten van dit onderzoek heeft men totaal niet gesproken, dit gaat volgens Gemeentebelangen weer ten koste van de gelden voor het Integraal Accommodatie Beleid.

Dank zij de fracties van VVD, PvdA, CDA, D66 en Leefbaar is de kans groot dat de nieuwbouw van onder andere het schoolgebouw, de nieuwe sportkantine en kleed accommodatie op de lange baan wordt geschoven.

 

Gemeentebelangen Tynaarlo kan zich voorstellen dat de inwoners van Tynaarlo deze partijen erg dankbaar zijn met de verdere vertraging.

Dit is weer een schepje bovenop dit toch al omvangrijk hoofdpijndossier. Onbegrijpelijk!