Gemeenteraad Tynaarlo ontevreden over RUD

Vries 9 februari 2021

De Gemeenteraad van Tynaarlo gaat directie en Algemeen Bestuur van de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD) op het matje roepen. Dat is de uitkomst van de beraadslagingen van de Raad naar aanleiding van het bericht dat Tynaarlo niet € 96.000 van de RUD terugkrijgt voor diensten die wel betaald zijn aan de RUD maar niet door hen geleverd zijn. De RUD is de organisatie die milieucontroles uitvoert voor Drentse gemeenten en de Provincie.

Het is de gehele Raad van Tynaarlo al jaren een doorn in het oog hoe het allemaal verloopt bij de RUD:

  • Het ziekteverzuim is al jaren hoog, en de raad ziet hierin maar weinig verbetering;

  • De Raad twijfelt of de directie en bestuur wel voldoende grip op de RUD hebben;

  • Er is een n.a.v. een extern rapport een verbetertraject gestart, maar de Raad heeft de indruk dat de voortgang stokt;

  • Er is o.a. voortdurend sprake van Budgetoverschrijdingen;

  • Afgesproken controles worden niet uitgevoerd.

    Na 3 kwartier mopperen was het resultaat dat de Directie en de voorzitter van het Algemeen Bestuur namens de gehele Raad worden uitgenodigd voor een Raadstafel om de zaak aan de orde te stellen.