Woonboten in de Oostermoersevaart De Groeve mogen blijven liggen

Vries, 2 maart 2021

Voor de Raadsvergadering van 2 maart 2021 stond de wijziging van de bestemmingsplan voor de Oostermoerse vaart in de groeve op de agenda.

In 2014 heeft het college, naar aanleiding van een ingediende motie in de gemeenteraad, besloten om de vijf ligplaatsen in de Oostermoerse Vaart permanent te legaliseren. Om die te legaliseren was deze bestemmingsplanwijziging nodig.

De Oude gemeente Zuidlaren had in 1996 besloten dat de woonboten die daar al sinds mensenheugenis liggen verplaatst zouden moeten worden. Later heeft Gemeente Tynaarlo besloten dat ze definitief verwijderd zouden moeten worden. In 2014 is in de gemeenteraad een motie ingediend om te onderzoeken wat nodig is voor de realisatie van permanente bewoning van de woonboten. De motie is niet in stemming gebracht, maar het college heeft toegezegd deze uit te voeren.

Aan de Raad werd voorgesteld om het bestemmingsplan 'Oostermoerse Vaart De Groeve' vast te stellen. Dit bestemmingsplan voorziet in een passende planologische regeling zodat de woonboten daar nu permanent kunnen blijven liggen.

Het voorstel werd unaniem aangenomen.