Sociale raadsvrouw Tynaarlo

Vries, 13 april 2021

Tijdens de raadsvergadering van dinsdag 13 april 2021 werd er gesproken over de sociale raadsvrouw.

Binnen de raadswerkgroep voor het sociaal domein was er reeds uitvoerig gesproken over de aanstelling van de sociale raadsvrouw. In februari 2021 is er in de raadswerkgroep besloten dit voor te dragen aan de gemeenteraad, als formaliteit. In de werkgroep sociaal domein zijn alle fracties vertegenwoordigd, vandaar dat het presidium er vanuit is gegaan dat het binnen de gemeenteraad als besluitstuk kan komen.

Leefbaar Tynaarlo heeft dit naar de bespreekagenda geplaatst. Leefbaar Tynaarlo heeft dit gedaan omdat het naar hun inziens dubbele kosten met zich zou meebrengen. Daarnaast dient Leefbaar Tynaarlo samen met de Christenen een amendement in wat zegt dat de functie van de sociale raadsvrouw niet structureel moet worden toegekend, maar slechts tijdelijk. En de benoeming niet voor vier jaar te doen, maar slechts voor twee jaar.

Daar het binnen de raadswerkgroep uitgebreid is besproken vonden de fracties het opmerkelijk dat er een amendement kwam, waarover niet in de raadswerkgroep is gesproken.

Gemeentebelangen stemt tegen het amendement.

Het amendement is verworpen, 5 raadsleden stemden voor, 17 stemden tegen.

Het voorstel is wel aangenomen, 4 raadsleden van Leefbaar Tynaarlo stemden tegen, de overige leden van de raad stemden voor het initiatiefvoorstel.