Unieke tussenvoorziening opent deuren in Eelde.

Stichting INLIA start samen met de gemeenten Tynaarlo, Emmen, Midden-Drenthe, Aa en Hunze en Noordenveld een uniek proefproject voor tijdelijke huisvesting van vergunninghouders: de tussenvoorziening. De proef gaat van start in het pand van de voormalige Dutch Flight Academy in Eelde. Stichting INLIA huisvest daar met ingang van 1 juli, 96 vergunninghouders die wachten op de toewijzing van een woning. In de tussenvoorziening beginnen ze direct met hun integratie in de Nederlandse maatschappij.

De proef van INLIA heeft een looptijd van twee jaar, en kan bij succes eventueel met twee jaar verlengd worden.

Waarom deze tussenvoorziening?

  1. Stagnatie in asielzoekerscentra helpen oplossen. Op dit moment wachten in ons land duizenden vergunninghouders in een azc tot hun een woning wordt toegewezen. De wachttijd voor een woning kan oplopen tot langer dan een jaar. Hierdoor stagneert de instroom van nieuwe vluchtelingen in azc's. Er is te weinig plek voor hen, waardoor onnodig veel asielzoekers in de noodopvang moeten verblijven. Door vergunninghouders nu tijdelijke, kleinschalige en hoogwaardige opvang te bieden in deze tussenvoorziening, komt er in de azc's plaats vrij.

  2. Direct starten met integreren. In de tussenvoorziening kunnen mensen direct starten met integreren in hun eigen, nieuwe regio. Normaal kan dat pas wanneer er een woning is toegewezen. Ze krijgen Nederlandse les, lessen gezondheidszorg en ze leren over de normen en waarden in onze samenleving. Daarnaast gaan ze vrijwilligerswerk doen en stagelopen bij bedrijven en instellingen. Ook stimuleert INLIA deelname aan sport en culturele activiteiten.

  3. Tijdelijke opvang in de regio waar men uiteindelijk komt te wonen. De vergunninghouders die het COA aanwijst voor de tussenvoorziening, zijn al gekoppeld aan deelnemende gemeenten. In de tussenvoorziening komen dus alleen mensen te wonen die in de regio gehuisvest worden.

Op vrijdag 1 juli 2016 zullen de eerste statushouders hun intrek nemen in het pand van de voormalige dutch Flight Academy. Burgemeester Thijsen zal de statushouders, samen met de heer van Tilborg, Directeur van Inlia en mevrouw Helder, bestuurslid COA verwelkomen en de bestuursovereenkomsten ondertekenen.