Centrumplannen Eelde realisatie 34 appartementen van Raadsagenda gehaald

Vries, 2 maart 2021

Nadat de Gemeenteraad van Tynaarlo eerder al op 26 januari 2021 had besloten om de behandeling van het Ontwerp Bestemmingsplan 'Eelde - Appartementen centrum' te verdagen naar 2 maart 2021, besloot zij op 2 maart opnieuw om het punt van de agenda te halen.

Lees meer: Centrumplannen Eelde realisatie 34 appartementen van Raadsagenda gehaald

Raad Tynaarlo bespreekt “Informatie College aan raad bij besluitvorming over aandelen GAE ”

Vries, 2 maart 2021

Het onderwerp “Informeren raad bij besluitvorming” werd op 2 maart 2021 opnieuw besproken, dit onderwerp is op 26 januari 2021 al eerder besproken in de Gemeenteraad. De behandeling zou toen aan de hand van twee voorbeelden gebeuren.

Lees meer: Raad Tynaarlo bespreekt “Informatie College aan raad bij besluitvorming over aandelen GAE ”

Woonboten in de Oostermoersevaart De Groeve mogen blijven liggen

Vries, 2 maart 2021

Voor de Raadsvergadering van 2 maart 2021 stond de wijziging van de bestemmingsplan voor de Oostermoerse vaart in de groeve op de agenda. In 2014 heeft het college, naar aanleiding van een ingediende motie in de gemeenteraad, besloten om de vijf ligplaatsen in de Oostermoerse Vaart permanent te legaliseren. Om die te legaliseren was deze bestemmingsplanwijziging nodig. 

Lees meer: Woonboten in de Oostermoersevaart De Groeve mogen blijven liggen

Raad bespreekt overlast door Warmtepompen

Vries 9 februari 2021

Op verzoek van de VVD werd het onderwerp Overlast warmtepompen besproken. Het was hen ter ore gekomen dat de gemeente geen duidelijke richtlijnen hanteert en niet zou handhaven bij overlast.

Lees meer: Raad bespreekt overlast door Warmtepompen

Tynaarlo wil meer geld van het rijk.

Vries, 9 februari 2021.

Tijdens de Raadsvergadering van 9 februari 2021 werd in Tynaarlo gesproken over een motie. In deze motie wordt het VNG opgeroepen aan het Rijk over te brengen een noodfonds van 2 miljard euro per jaar in het leven te roepen voor het opvangen van de financiële problemen door de decentralisatie.

Lees meer: Tynaarlo wil meer geld van het rijk.

Gemeenteraad Tynaarlo ontevreden over RUD

Vries, 9 februari 2021.

Het is de gehele Raad van Tynaarlo al jaren een doorn in het oog hoe het allemaal verloopt bij de Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe . De Raad roept daarom de directie en het algemeen bestuur van de RUD op het matje.

Lees meer: Gemeenteraad Tynaarlo ontevreden over RUD

Motie bestrijdingsmiddelen ingediend door GL

Vries 9 februari 2021

Tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2021 was de fractie van GroenLinks voornemens om een landelijke motie omtrent bestrijdingsmiddelen in te dienen. Deze motie was in de lijn met de uitspraak van het hooggerechtshof over het niet meer gebruiken van omstreden bestrijdingsmiddelen. die tevens al enige jaren verboden zijn.

Lees meer: Motie bestrijdingsmiddelen ingediend door GL

Raad Tynaarlo roept op om te stoppen met gaswinning Westerveld

Vries 26 januari 2021

De Raad van Tynaarlo heeft 27 november 2018 unaniem besloten om samen met de noordelijke Drentse gemeenten bezwaar te maken tegen het winningsplan Westerveld. Op 23 december 2020 heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het winningsplan Westerveld.

Lees meer: Raad Tynaarlo roept op om te stoppen met gaswinning Westerveld

Raad spreekt over Informeren raad bij besluitvorming

Vries, 26 januari 2021.

De Raad van Tynaarlo heeft gesproken over het informeren van de Raad bij het nemen van besluiten, dit punt is geagendeerddoor de VVD.

Lees meer: Raad spreekt over Informeren raad bij besluitvorming