Ledenvergadering

Het bestuur van de Kiesvereniging Gemeentebelangen Tynaarlo organiseert jaarlijks twee ledenvergaderingen. De ledenvergadering in het tweede kwartaal van het jaar is de algemene ledenvergadering, hierin wordt onder andere de bestuursverkiezing gehouden en de uitkomst van de kascontrole bekendgemaakt.

Alle leden van de Kiesvereniging Gemeentebelangen Tynaarlo zijn op iedere ledenvergadering van harte welkom en krijgen hiervoor ook een uitnodiging. Mocht u geen lid zijn van de Kiesvereniging, maar u bent wel geïnteresseerd, ook dan bent u van harte welkom de ledenvergadering te bezoeken, we vragen u dan echter wel om lid te worden van de vereniging. Het lidmaatschap van de Kiesvereniging kost u € 7,00 per lid per jaar.
U kunt dus lid worden tijdens de ledenvergadering, maar dit kan uiteraard ook op een ander tijdstip, neem hiervoor dan contact op met de secretaris, Jarko Weering.

Telefoonnummer: 050-3092130 of via contactformulier.