de Voorjaarsbrief

In de voorjaarsnota wordt de situatie van het lopende begrotingsjaar van de gemeente weergegeven. Wanneer er noodzakelijke wijzigingen op de begroting dienen plaats te vinden, worden deze in de vorm van een voorstel aangegeven.

Deze wijzigingen zijn over het algemeen het gevolg van bepaalde ontwikkelingen na het vaststellen van de Begroting door de Gemeenteraad.

De voorjaarsnota wordt medio juni / juli ter vaststelling voorgelegd aan de Gemeenteraad.

De voorjaarsnota is in de Financiële cyclus de eerste mogelijke herziening op de begroting.

Na de voorjaarsnota volgt dan meteen de Perspectievennota, deze wordt op hetzelfde moment behandeld als de voorjaarsnota.