De punt

In gemeente Tynaarlo ligt een plaats dat De punt heet, voor veel Nederlanders is dit wel een bekende plaats, dit komt met name door de treinkaping door de Molukkers, die in de jaren 70 heeft plaatsgevonden nabij dit dorp.

De punt is een relatief klein dorpje dat in de omgeving veelal in een adem genoemd wordt met Yde, het wordt dan Yde De punt genoemd.

De punt is een zogenaamd wegdorp. Een wegdorp of een lintdorp is een langgerekt dorp dat zich heeft ontwikkeld langs een weg of kanaal. Hierdoor ontstaat een aaneengesloten bebouwing, dergelijke bebouwing wordt wel lintbebouwing of lineaire bebouwing genoemd. In De punt heeft de bebouwing zich aan de westzijde van het Noord-Willemskanaal gesitueerd over een lengte van ongeveer 3 kilometer.

De weg die door de punt loopt, was vroeger de belangrijkste verbindingsweg tussen de provinciale hoofdsteden Groningen en Assen.

Inwoners.

In 2014 woonden er in de punt in totaal slechts 200 inwoners. Ieder huishouden bestond gemiddeld uit 2,22 personen. In totaal woonden er op dat moment in De punt 90 huishoudens.

Het dorp is blijkbaar gekrompen qua aantal inwoners, want in 2006 woonden er in De punt nog 228 inwoners.

De ligging van de punt.

Het dorp De punt is zogezegd een langgerekt dorp langs het Noord-Willemskanaal. Het ligt als volgt.

Aan de zuidzijde grenst De punt aan Vries.

In het noordwesten grenst het dorp aan Eelde en Groningen Airport Eelde.

Aan de westzijde grenst de punt aan het dorp Yde.

Als je De punt in noordelijke richting verlaat dan rijdt je over de drentse Aa het Groningse dorp Glimmen binnen.

Geschiedenis.

Het dorp De punt wordt pas sinds het begin van de twintigste eeuw op kaarten vermeld. Eerst heette het dorp gewoon Punt, later werd het als De punt aangeduid.

Als je vanuit de punt richting Glimmen rijdt, kom je over het Noord-Willemskanaal, vervolgens kom je onder de in de jaren 1960 – 1970 aangelegde A28 door, waarna je over de Drentse Aa komt. De brug over de Drentse Aa heet de punter. De punter is een verbastering van de pont waarmee je je vroeger van de ene kant naar de andere kant van de Drentse Aa kon laten brengen. Het sterke vermoeden bestaat dat het dorp de punt hieraan haar naam heeft ontleent.

Treinstation.

Vroeger heeft er aan de spoorlijn Groningen Zwolle een station gestaan dat de naam de punt droeg. dit station werd geopend op 1 mei 1870 en werd gesloten op 15 mei 1936.

Het stationsgebouw dat op het station stond is gebouwd in 1868, het is tenslotte in 1970 gesloopt.

De eerder genoemde treinkaping vond plaats nabij de locatie van dit voormalige station.

Openbaar vervoer.

In de punt is een klein busstation gevestigd. Er zijn 2 buslijnen die dit busstation aandoen.

  • Lijn 9. Deze buslijn rijdt van busstation de punt via Eelde, Paterswolde, Eelderwolde naar het treinstation in Groningen, waarna de bus verder rijdt naar Paddepoel. En uiteraard dezelfde weg weer terug.

  • Lijn 50. Deze buslijn rijdt van het treinstation Groningen via Helpman, Haren en Glimmen naar het busstation in de punt, waarna het verder rijd via vries, Rhee naar het treinstation van Assen.

Er wordt gesproken over een transferium in De punt, deze zou dan mogelijk nabij de A28 gesitueerd worden. Mocht dit gerealiseerd worden, dan zullen er een aantal lijnen meer stoppen.