Motie bestrijdingsmiddelen ingediend door GL

Vries 9 februari 2021

Tijdens de raadsvergadering van 9 februari 2021 was de fractie van GroenLinks voornemens om een landelijke motie omtrent bestrijdingsmiddelen in te dienen. Deze motie was in de lijn met de uitspraak van het hooggerechtshof over het niet meer gebruiken van omstreden bestrijdingsmiddelen. die tevens al enige jaren verboden zijn.

Tijdens de raadsvergadering werd duidelijk dat GroenLinks voornamelijk op zoek was naar een toezegging van de wethouder dat dit niet meer gebruikt zou worden binnen de gemeente. Er was al bekend dat de gemeente deze middelen niet meer gebruikte en niet voornemens was om deze middelen weer te gaan gebruiken.

Zowel wethouder Wiersema (CDA) als alle afzonderlijke fracties binnen de gemeenteraad gaven aan dat ze ondersteunen dat de gemeente deze middelen niet in de groenbestrijding gaat gebruiken