Ledenvergadering van onze kiesvereniging.

Eelde, 6 november 2017.

De Kiesvereniging van Gemeentebelangen houdt 2 maal per jaar een Ledenvergadering, eenmaal in het voorjaar en eenmaal in het najaar.

De Ledenvergadering van het najaar is nu aanstaande.

De ledenvergadering vindt plaats op 9 november om 20.00 uur bij Café G. en A. Boelens, Hoofdweg 83 in het centrum van Eelde.

De vergadering heeft een bijzonder karakter.

De verkiezingen van maart 2018 vinden over een half jaar plaats.

Belangrijke beslissingen zullen worden genomen.

Bestuursverkiezing.

Binnen het bestuur is de functie van Secretaris vacant.

Het bestuur zal een kandidaat voordragen in de persoon van Hilde Kamminga.

Vaststelling kandidatenlijst verkiezingen 2018

Het bestuur legt de kandidatenlijst voor aan haar leden.

Wij hebben nieuwe kandidaten kunnen vinden voor onze kieslijst, jonge bevlogen mensen. Ook oudgedienden met de nodige ervaring staan op de lijst.

We hopen op een goede opkomst voor deze belangrijke avond.

Voorzitter Gemeentebelangen

Tineke Terwal-Arends